fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия и политики за х-л „Света София“, стопанисван от АЛЕКСАНДЪР ЕКСПОРТ ИМПОРТ ДОБРИНОВ И СИЕ СД

 

1.Условия за резервация:

1.1. Резервация може да направите по един от следните начини:

– директно чрез онлайн резервационната система;

– по имейл или телефон на посочените контакти за връзка с Хотел Света София;

– на място, на рецепцията на хотела

1.2. След като получим и обработим Вашето запитване, ако е по имейл или по телефон, Вие ще получите потвърждение за резервация на посочен от Вас електронен адрес или по телефона.

 

1.3. С цел потвърждаване на Вашата резервация ще бъде посочен изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването. Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на до 5 (пет) работни дни след получаването на потвърждението. Остатъкът от сумата по резервацията Ви се заплаща при пристигане на място в хотела на рецепция.

 

1.4. Като изискуем гарантиращ депозит при резервации, касаещи пакетни и празнични предложения, по преценка може да бъде посочена сума в размер на до 100 (сто) % от сумата на резервацията. Не по – късно от 5 (пет) работни дни след получаване на потвърждението (освен ако не е договорен друг срок), клиентът следва да плати посоченият депозит.

 

1.5. Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на плащане на депозит.

 

1.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок си запазваме правото направена резервация да бъде едностранно анулирана от страна на хотела.

 

1.7. При резервации по телефона „от днес за утре“ или „в последната минута“, при които няма възможност за предварително заплащане на депозит, помещението е запазено и гарантирано до 16 ч. в деня за настаняване по резервацията (освен ако не е договорен друг срок).

 

1.8. Когато клиент направи резервация се счита, че се е запознал с настоящите общи условия и е съгласен с тях. Резервации, приети по телефон, електронна поща или през нашия сайт се считат за възникващо договорно отношение.

 

2. Възможности за плащане:

 

2.1. Онлайн с дебитна/ кредитна карта при резервации направени през онлайн резервационната система.

 

2.2. С кредитна или дебитна карта на място след пристигане

2.3 В брой

2.4 По банков път

3. Цени за настаняване

 

3.1. Цената на нощувките се определят съгласно актуален ценоразпис, публикуван на интернет страницата на хотела, в раздел Стаи§Цени.

 

3.2. АЛЕКСАНДЪР ЕКСПОРТ ИМПОРТ ДОБРИНОВ И СИЕ СД, има право да определя цени, различни от обявените в ценовата листа за дните на официални празници и за други периоди, които са изрично определени.

 

4. Условия за анулации

4.1. Анулация на направена от Вас резервация, можете да направите по следния начин:

– директно чрез онлайн резервационната ни система;

– по имейл или с обаждане по телефона.

 

4.2. При анулация на потвърдена резервация до 7 (седем) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.

 

4.3. При анулация на резервацията след 7 (седем) дни преди пристигане, клиентът дължи неустойка в размер на стойността на първата нощувка, платена като депозит, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.

 

4.4 Резервация може да се счита за анулирана само след писмено потвърждение от страна на Хотел Света София, стопанисван от АЛЕКСАНДЪР ЕКСПОРТ ИМПОРТ ДОБРИНОВ И СИЕ СД

 

4.5. АЛЕКСАНДЪР ЕКСПОРТ ИМПОРТ ДОБРИНОВ И СИЕ СД, запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от него причини. В тези случаи:

– Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

– Възстановява платения от клиента депозит като срокът за това се уточнява индивидуално.

 

5. Условия за настаняване

5.1. Настаняването се извършва от 14:00 ч. до 24:00 ч.

5.2. Настаняването се осъществява след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на клиента. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма.

 

5.3. Напускането на стаите се извършва не по-късно от 12:00 ч. в деня за освобождаването.

 

5.4. При желание да заявите късно освобождаване е необходимо да получите потвърждение от хотела и да се информирате за таксата, която ще бъде приложена.

 

5.5. Помещенията и общите части на комплекса са за непушачи!

 

5.6. Гостите на комплекса са длъжни да пазят собствеността на хотела. В случай на вреди се дължи обезщетение.

 

5.7. При ползването на услугите /общи помещения, релакс зона, ресторант, детски кът/ гостите и посетителите на хотела не следва да нарушават спокойствието на останалите гости.

 

5.8. Клиентите, ползващи услугите на Хотел Света София, стопанисван от АЛЕКСАНДЪР ЕКСПОРТ ИМПОРТ ДОБРИНОВ И СИЕ СД, следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители.

 

5.9. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на комплексите.

 

6. Политика за защита на личните данни

 

6.1. Настаняването в х-л Хотел Света София става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация няма да бъде предоставяна за други цели.

 

6.2. АЛЕКСАНДЪР ЕКСПОРТ ИМПОРТ ДОБРИНОВ И СИЕ СД има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират или направят резервация. Информацията, чрез която потребител на интернет страницата www.hotelsvetasofia.com може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която потребителят предоставя при резервацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните услуги.

 

6.3. АЛЕКСАНДЪР ЕКСПОРТ ИМПОРТ ДОБРИНОВ И СИЕ СД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури

– в други посочени в закона случаи.

 

7. Политика за използване на „бисквитки“

 

7.1. С посещаването на сайта , потребителите се съгласяват бисквитки от него, негови партньори и рекламните платформи, използвани от него да бъдат поставяни на устройствата им.

 

7.2. Ако потребителя не желае да бъдат поставяни бисквитки на неговото устройство, той може да направи това от настройките на софтуера, с който отваря настоящия сайт www.hotelsvetasofia.com, като в такъв случай не може да се гарантира пълното и акуратно функциониране на сайта.